Naše služby


Finanční účetnictví

 • Vedení podvojného účetnictví, včetně pravidelného poskytování výkazů, zpracování účetní závěrky

 • Vedení daňové evidence

 • Příprava podkladů pro ostatní instituce (banky, leasingové společnosti)

 • Podávání všech daňových přiznání (DPH, DPPO, silniční daň a další) a zajištění styku s finančním úřadem

 • Daňové poradenství a prověření přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem

 • Zastupování na kontrolách státní správy

 • Spolupráce s auditorem při provedení auditu společnosti

 • Účetní konzultace a poradenství

 

Mzdová agenda:

 • Zpracování pravidelných mezd pro Vaše zaměstnance

 • Odesílání podkladů na OSSZ, zdravotní pojišťovny a finanční úřad

 • Příprava příkazů k úhradě na proplacení mezd a plateb pojistného a daní,

 • Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců k soc. a zdrav. zabezpečení, včetně zápočtových listů a ELDZ (evidenční listy důchodového zabezpečení),

 • Vedení mzdových karet zaměstnanců

 • Zpracování veškerých potvrzení pro zaměstnance (potvrzení o příjmech apod.)

 • Provedení celoročního vyúčtování daní ze závislé činnosti za společnost

 • Zastupování na kontrolách státních institucí (OSSZ, zdrav.pojišťovny, finanční úřad)

 • V případě velké organizace další podklady (nemocenské atd.)